fine art

over Carine

Via kunst naar het ultieme doel van je leven… jouw eigen Dharma

Carine Meunier is een in het Limburgse Born wonende Française en een autodidacte kunstenares. Zij heeft jaren lang haar unieke schilderijen met afbeeldingen van Arabische paarden in heel Europa geëxposeerd. Vanuit haar passie voor het paard, de emoties die het bij mensen kan oproepen en de bij haar ontluikende spiritualiteit vond zij het belangrijk om haar schilderijen een ziel te geven. Pas dan had zij het gevoel dat het “af” was. Het publiek was vaak geraakt, soms tot in het diepste van het hart en tot tranen toe bewogen.

Carine: “Mooi toch… als je met je passie om te schilderen zo veel mensen weet te raken en daardoor iets uitdraagt of meegeeft van troost, geborgenheid, blijheid, … liefde ook ! Het is een uitwisseling van energie. Ik ben zo dankbaar dat het op deze manier kan ! “
Maar de laatste jaren voelde Carine dat het maken van dit soort schilderijen niet haar eindbestemming was. Er lag nog meer op haar te wachten, maar wat en hoe, dat was haar niet duidelijk. Zij heeft er een paar jaren de tijd voor genomen om echt te begrijpen wat dit voor haar betekende.

Van boodschap naar manifestatie

Carine raakte steeds meer geïnspireerd door de spiritualiteit en onder invloed daarvan ontwikkelde zij zich snel tot een medium. Haar manier van communiceren met paarden was haar eerste ervaring hierin, maar maakte nu plaats voor boodschappen van een hogere orde. Zo kreeg zij de opdracht om datgene wat zij doorkreeg op schilderijen uit te beelden en dat heeft Carine het afgelopen jaar met heel veel plezier en dankbaarheid gedaan. Het zijn verhalen die je soms in een sfeer van een andere dimensie brengen, waarin tijd en ruimte niet meer aanwezig zijn; het zijn verhalen die je laten zien dat het leven geleefd moet worden vanuit een houding van Loslaten en Overgave, omdat van daaruit de mooiste creaties ontstaan, waarbij het Universum een dikke vinger in de pap heeft gehad. Het is daarom ook de bedoeling dat het ontstaan van deze schilderijen en de boodschappen die ze verbeelden tot in alle details doorverteld gaan worden en dit wil Carine gestalte geven door lezingen te organiseren waarbij haar schilderijen uitgangspunt zijn voor het verhaal.

Isis Defernatum

Naast de beelden die Carine doorkreeg, kwam het steeds vaker voor dat deze boodschap vergezeld was van Latijnse klanken die ze dan in haar hoofd hoorde. Klanken waarvan zij de betekenis niet kende, aangezien zij zelf geen kennis van de Latijnse taal heeft. Zo kreeg zij o.a. door: “Isis Defernatum”
Aangezien dit als klank bij haar binnenkwam, wist zij niet waar zij onderbrekingen in deze klank moest aanbrengen om zo woorden te vormen. Zo kun je het “woord” Defernatum opsplitsen in “Defer en Natum”, maar ook in “De fere natum”. Bij elke poging die zij hiertoe deed, bleek er steeds een vertaling mogelijk te zijn en kwam er a.h.w. iedere keer een les in de vorm van een kort verhaaltje. Zo is uit deze beperkte Latijnse klanken een heel verhaal ontstaan. Daarbij liet het gevoel haar niet los dat deze verhalen niet alleen voor haar, maar voor een groter publiek bedoeld waren.

Alles heeft een bedoeling

De schilderijen kunnen bij de toeschouwer emoties oproepen, processen in gang zetten of afsluiten,… bewustwording opwekken en misschien zelfs nieuwgierigheid oproepen naar hoe de bron boodschappen voor ons manifest maakt.
Carine: ”Af en toe heb ik het gevoel dat ik in de voetenstappen moet lopen van meester-schilders, maar ook archeologen, wetenschappers, Meesters en Heiligen om de essentie van de boodschappen te begrijpen. En dan nog … ik leer en ontdek elke dag opnieuw! Ik begrijp nu ook dat alles wat wij zelf als lessen, uitdagingen en interesses in ons leven ervaren onze weg plaveit naar bewustwording.
Alles heeft zijn bedoeling… !”