fine art

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
In deze overeenkomst worden de algemene voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de diensten die aangeboden worden door Carine Meunier, wordt tevens verstaan als carinemeunier.com.
Carine Meunier behoudt zich te allen tijden het recht van deze overeenkomst te wijzigen.
Artikel 1 Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Carine Meunier : de website welke diensten verleent om public in contact te brengen met mensen die workshops geven.
-Carine Meunier: die haar teken en schilderkunst verleent in de vorm van teken en schilder cursus.
– Carine Meunier, de verkoper: de kunstenares die kunstwerken (Giclées) presenteert om te verkopen aan de Klant.
– Kunstwerk(en) : Giclées of eventueel opdrachten die op de website carinemeunier.com gepresenteerd zijn.
– Deze algemene voorwaarden van Carine Meunier zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website en gelden voor alle Partijen.
Artikel 2 Verkoop
– Carine Meunier behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen een Koper de toegang tot en het gebruik van carinemeunier.com te weigeren dan wel te ontzeggen.
– Carine Meunier behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen de koopovereenkomst te ontbinden. De eventuele (aan) betaling wordt volledig retour gestort op de rekening van de opdrachtgever.
Artikel 3 Prijzen
– Alle vermelde prijzen op Carine Meunier shop zijn in euro en inclusief omzetbelasting, tenzij anders wordt vermeld. Alle Giclées worden genummerd (behalve de Giclées op papier 24 X 33 cm ) en met certificaat verstuurd binnen Nederland. Neem voor bezorging buiten Nederland contact met ons op en informeer naar de kosten, levertijd en voorwaarden.
Artikel 4 Privacybeleid
– Het is verboden om gegevens van Carine Meunier te kopiëren of te exporteren, op welke wijze dan ook.
– Foto’s van kunstwerken mogen onder geen beding worden gebruikt voor andere doeleinden.
– Carine Meunier hecht grote waarde aan privacy en gaat zorgvuldig om met privégegevens. De website is zeer goed beveiligd. Persoonlijke gegevens worden niet verstrekt of verkocht aan derden.
Artikel 5 Aansprakelijkheid
– Carine Meunier is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die direct of indirect is ontstaan door het gebruik van carinemeunier.com.
– Carine Meunier is niet aansprakelijk voor de inhoud van de workshops of welke schade dan ook die door de workshop zouden ontstaan.